Renginių nėra.
DEKO RESTO

Viešoji įstaiga „DEKO RESTO“ 2021/2022 metais įgyvendino projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0403 „Jonavos miesto gyventojų verslumo įgūdžių ugdymas“ finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto tikslas–paskatinti verslumą ir suteikti pagalbą verslo pradžiai teikiant verslo konsultacijas bei organizuojant mokymus. Projekto tikslinė grupė- Jonavos mieste gyvenantis bedarbiai, gyventojai kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos bei Jonavos miesto verslininkai, kurie yra pradėję vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose.

Projekto veiklose dalyvavo 72 dalyviai. Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuoti mokymai temomis:

  • Motyvacija ir savęs pažinimas.
  • Streso ir konfliktų valdymas versle.
  • Bendradarbiavimo galimybės Jonavos mieste.
  • Socialinis bendravimas vykdant nuosava verslą.
  • Verslumo skatinimo renginiai.

Projekto metu buvo vykdomos individualios verslo konsultacijos tikslinės grupės dalyviams, siekiant paskatinti jų užimtumą ir naujų darbo vietų kūrimą.

Informacija apie projekto veiklas buvo skelbiama FB paskyrose:

 

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010