Renginių nėra.
10 kvietimas

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos 

 projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Jonavos rajono 

 savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2014 – 2020 m.

 strategija“ priemonę:

„Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)”

 

Kvietimas

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas - paraiška

2 priedas - verslo planas

3 priedas - jungtinės veiklos sutartis

4 priedas - soc. verslo skaičiuoklė

5 priedas - SVV deklaracija

6 priedas - vienos įmonės deklaracija

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010