Renginių nėra.
Naujienos
30
10
2022
Kvietimas Nr. 37
Jonavos VVG

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal šias priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) (Kvietimas Nr. 37): Daugiau informacijos čia.

Paraiškos priimamos nuo nuo 2022 m. spalio 31 d. 13.00 val. iki 2022 m. gruodžio 28 d. 13.00 val.   

30
10
2022
Kvietimas Nr. 36
Jonavos VVG

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal šias priemonę „Pridėtinės vertės didinimas perdirbant produkciją ir vykdant vietos produktų rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5(Kvietimas Nr. 36):Daugiau informacijos čia.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. spalio 31 d. 13.00 val. iki 2022 m. gruodžio 2 d. 18.00 val.   

30
10
2022
Kvietimas Nr. 35
Jonavos VVG

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal šias priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-3 (Kvietimas Nr. 35):Daugiau informacijos čia.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. spalio 31 d. 13.00 val. iki 2022 m. gruodžio 2 d. 18.00 val.  

06
07
2022
Kvietimas Nr. 34
Jonavos VVG

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal šias priemonę (Kvietimas Nr. 34):

01
06
2022
Kvietimas Nr. 33
Jonavos VVG

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal šias priemonę (Kvietimas Nr. 33):

 

 

„Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ Nr. kodas LEADER-19.2-SAVA-6

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. birželio 10 d. 10.00 val. iki 2022 m. liepos 15 d. 18.00 val.   

25
05
2022
Informacija dėl viešųjų pirkimų procedūrų supaprastinimo
Jonavos VVG

Informacija dėl viešųjų pirkimų procedūrų supaprastinimo

Nuostata, kad nuo 2022-01-01 CVP IS turės būti paskelbiama informacija apie žodžiu sudarytas sutartis galioja visiems pirkimo vykdytojams, išskyrus tiems pirkimo vykdytojams, kurie per einamuosius finansinius metus prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti sudaro sutarčių, kurių bendra vertė neviršija 30 000 Eur be PVM, jeigu jos pasirenka netaikyti VPĮ nuostatų kaip nurodyta žemiau.

03
02
2022
Viešųjų pirkimų naujovės
Jonavos VVG
22
01
2022
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialas vykdo projektą
Jonavos VVG

2020 metų gale, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialas pasirašęs sutartį su Europossocialinio fondo agentūra, ėmėsi vykdyti Jonavos vietos veiklos grupės projektą „Verslumo skatinimasteikiant konsultacijas ir mentorystės paslaugas“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0473 .

05
01
2022
Paskelbti kvietimai teikti paraiškas
Jonavos VVG

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal šias priemones:

 

„Pridėtinės vertės didinimas perdirbant produkciją ir vykdant vietos produktų rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. sausio 15 d. 13.00 val. iki 2022 m. vasario 18 d. 13.00 val.  

 

 

„Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ Nr. kodas LEADER-19.2-SAVA-6

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. sausio 14 d. 10.00 val. iki 2022 m. vasario 28 d. 13.00 val. 

 

Daugiau informacijos rasite adresu: https://jonavosvvg.lt/lt/pareiskejams_2022_m_ 

18
03
2021
26 kvietimo metu gautos paraiškos
Jonavos VVG

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė 2021 m. vasario 10 d. 10.00 val. iki 2021 m. kovo 10 d. 13.00 valkvietė teikti projektų paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2014 – 2020 m. strategija“  priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6). Kvietimo Nr. 26 metu buvo gautos trys paraiškos iš verslo įmonių.

... 1 2 3 4 5 6 7 ...
Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010