Renginių nėra.
SU VIETOS VEIKLOS GRUPE "NEMUNAS"

http://www.vvgnemunas.lt/index.php?option=com_morfeoshow&task=view&gallery=3&Itemid=57

   Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė (Jonavos VVG) kartu su Vietos veiklos grupe "Nemunas" (VVG "Nemunas") 2008 m. rugsėjo 5 d. sudarė Bendradarbiavimo sutartį Nr. 2008/09/05, kurios pagrindiniai tikslai: teikti abipusę pagalbą, konsultacijas, keistis patirtimi, įgyvendinant kaimo plėtros strategijas; Inicijuoti sportinius ir kultūrinius mainus jaunimo tarpe; vystyti abipusį regionų pažintinį turizmą. 

   Pažymėtina, kad Jonavos VVG nariai 2008 m. kovo 4 d. kartu su Jonavos rajono savivaldybės admininstracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresniąja specialiste Kristina Adukaite, Žeimių ir Kulvos seniūnijų socialinėmis darbuotojomis Zita Aleksiene ir Aukse Venckute vyko aplankyti Vietos veiklos grupės “Nemunas” Jurbarke. Ši vietos veiklos grupė apima Jurbarko ir Pagėgių rajonų teritorijas.

Prieš susitikimą su Vietos veiklos grupe "Nemunas" Jurbarke, 2008 03 04  

Foto (iš kairės): Jonavos VVG pirmininkas Raimundas Volbergas, Auksė Venckutė, Nemira Taučienė, Kristina Adukaitė, VVG valdybos narys Petras Vyšniauskas prie muziejaus Jurbarke, 2008 03 04. 

   Jurbarko verslo informacijos centre susitikimo metu tvyrojo maloni atmosfera. Svečiai padovanojo jurbarkiečiams atminimo dovanėles - vazeles su Jonavos simbolika, o šeimininkai - savo bukletų, plakatų. Ruklos bendruomenės pirmininkas Vladimiras Kornijevskis vaizdingai pristatė Jonavos kraštą bei padalijo AB “Achemos” skirtus dovanoms trąšų maišelius ir paaiškino, kokia jų nauda, sąvybės.

   Jonavos VVG narys Petras Vyšniauskas padėkojo VVG "Nemunas" pirmininkui Egidijui Giedraičiui už atliktas “Krikštatėvio” pareigas. Mat prieš keletą metų, vykstant kartu į Briuselį, p. Egidijus konkrečiai paaiškino apie Europos Sąjungos Leader + programos veiklą bei naudą kaimui. Po to, ir Jonavos VVG reikalai pajudėjo...

   Diskusijose paaiškėjo, kad ne viskas gerai klojasi ir jurbarkiečiams, kurie prieš metus jau yra gavę 0,5 mln Lt ES paramą pagal parengtą bandomąją strategiją bendruomenių vietos projektų įgyvendinimui. VVG “Nemunas” atliko vietos bendruomenių projektų atranką, teikė konsultacijas ir vykdė mokomuosius seminarus. Deja, šiuo metu ši VVG skilo į dvi naujas VVG, nes tapo sudėtinga administruoti lėšas, išsiskyrė ir savivaldybių interesai, o senoji VVG “Nemunas” buvo apjungusi ne tik Jurbarko, bet ir Pagėgių rajonus Lietuvos pasienyje. Tad šiuo požiūriu Jonavos VVG yra pranašesnė – turima kompaktiška teritorija Lietuvos centre, užmegztas ryšys su visomis rajono bendruomenėmis. Susitikimo metu buvo aptartos projektų valdymo, buhalterijos aktualijos, pasidalinta patirtimi. Jonavos VVG pirmininkas Raimundas Volbergas pakvietė VVG “Nemunas” bendradarbiauti kultūros, sporto, jaunimo užimtumo, paveldo ir gerosios patirties sklaidos procese, gerinant kaimo aplinką, patrauklumą. Tad išsiskirta su gerais įspūdžiais…

Susitikimas su Vietos veiklos grupe "Nemunas" Jurbarke, 2008 03 04

Foto (iš kairės): VVG “Nemunas” pirmininkas Egidijus Giedraitis ir Jonavos VVG pirmininkas Raimundas Volbergas, 2008 03 04. 

 

Foto. Susitikimas su vietos veiklos grupe "Nemunas" Jurbarke, 2008 03 04

Foto: susitikimo akimirkos su Vietos veiklos grupe “Nemunas” Jurbarke, 2008-03-04.

 

Susitikimas su Vietos veiklos grupe "Nemunas" Jurbarke, 2008 03 04

Foto (iš kairės): pasisisakymo įdėmiai klausosi jonaviečiai Raimundas Volbergas, Vladimiras Kornijevskis, Kristina Adukaitė, jurbarkietis Sigitas Vaitiekūnas, Zita Aleksienė, Petras Vyšniauskas, Jurbarke, 2008 03 04.

 

Susitikimas su Vietos veiklos grupe "Nemunas" Jurbarke, 2008 03 04

Foto: diskutuoja VVG "Nemunas" nariai, 2008 03 04.

 

   Jonavos VVG apsilankė ir pačioje nemuniečių būstinėje, įkurtoje Smalininkų seniūnijos pastate. Bendraujant su Smalininkų bendruomenės pirmininke Vanda Stoniene, paaiškėjo, kad vietos gyventojams kelia rūpesčių neapšviestos gatvės. Pasirodo, bendruomenės aktyvas rado išeitį, nes pasitarę su specialistais, parengė beveik milijono vertės projektą, kurio metu jau 2008 m. numatė pastatyti 250 kw vėjo jėgainė. Ši jėgainė, pagal atliktus skaičiavimus, atsipirks per 5 metus, o tuo pačiu ir gatvėse bus šviesiau. Apskritai, Smalininkuose buvo malonu pasižvalgyti į senuosius miestelio pastatus, medžio skulptūrų  parką, vandens matavimo stotį greta Nemuno.

Apsilankymas su Smalininkų bendruomenėje, 2008 03 04

Foto: Smalininkų bendruomenės pirmininkė Vanda Stonienė (centre) pristato bendruomenės parką, 2008 03 04.

 

Apsilankymas Smalininkų bendruomenėje, 2008 03 04

Foto: Jonavos VVG pirmininkas Raimundas Volbergas prie Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos Smalininkų  vandens matavimų stoties prie Nemuno, 2008 03 04.

Apsilankymas Smalininkų bendruomenėje, 2008 03 04 

Foto: VVG valdybos narys Petras Vyšniauskas ir Smalininkų bendruomenės pirmininkė Vanda Stonienė Smalininkų bendruomenės patalpose, 2008 03 04.

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010