Renginių nėra.
SU KĖDAINIŲ VIETOS VEIKLOS GRUPE

http://www.kedainiuvvg.lt/

Kėdainių vietos veiklos grupės būstinėje, 2010 11 30

Foto: Kėdainių vietos veiklos grupės pirmininkė Aušra Vaidotienė ir Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos

grupės pirmininkas Raimundas Volbergas, 2010 m. lapkričio 30 d. 

 

     Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė (Jonavos VVG) ir Kėdainių vietos veiklos grupė (Kėdainių VVG) veikia pagal bendrą Lietuvos Leader metodą ir yra parengę strategijas, kuriomis finansuos vietos projektus kaimiškose vietovėse. Atitinkamai palaipsniui užsimezgė ryšiai, dalyvaujant įvairiuose seminaruose, konferencijose. Jonavos ir Kėdainių VVG kartu dalyvavo VšĮ "DVI Darnaus vystymo inixžciatyvos" organizuotoje konferencijoje "Sugauta saulė, įkinkytas vėjas: klimato kaitos švelninimas vietos lygmenyje", Trakuose, 2010 m. liepos 27 d. Jonavos VVG ir Kėdainių VVG 2010 m. spalio 18 d. sudarė Bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas: teikti abipusę pagalbą, konsultacijas, keistis gerąja patirtimi, įgyvendinant kaimo plėtros strategijas; aktyvinti vietos bendruomenes; skatinti sportinius ir kultūrinius mainus jaunimo tarpe; teikti informaciją, susijusią su kaimo teritorijomis, kultūra, turizmu ir ekologija; vystyti abipusį krašto pažintinį turizmą.

     Tokiu būdu, buvo parengtos bendros dviejų projektų paraiškos 2010 metais: "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybės Jonavos ir Kėdainių rajono kaimo vietovėse" ir "VVG mokymo programos poreikio nustatymas; Mokymo medžiagos parengimas ir jos pritaikymas praktikoje, įgyvendinant LEADER metodą". Projektų paraiškos buvo teikiamos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 m. programos priemonės "Techninė pagalba" veiklos sritį "Nacionalinis kaimo tinklas". Planuojama abiejų projektų įgyvendinimo suma - po 20 000 litų. Šiuo metu vyksta projektų paraiškų vertinimas.     

          

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010