Renginių nėra.
Naujienos
30
01
2023
41 kvietimas
Jonavos VVG

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal šias priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“
(kodas LEADER-19.2-SAVA-6) EURI 
(Kvietimas Nr. 41) Paraiškų priėmimas nutraukiamas dėl techninių ir procedūrinių klaidų.

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010