Renginių nėra.
Naujienos
25
05
2022
Informacija dėl viešųjų pirkimų procedūrų supaprastinimo
Jonavos VVG

Informacija dėl viešųjų pirkimų procedūrų supaprastinimo

Nuostata, kad nuo 2022-01-01 CVP IS turės būti paskelbiama informacija apie žodžiu sudarytas sutartis galioja visiems pirkimo vykdytojams, išskyrus tiems pirkimo vykdytojams, kurie per einamuosius finansinius metus prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti sudaro sutarčių, kurių bendra vertė neviršija 30 000 Eur be PVM, jeigu jos pasirenka netaikyti VPĮ nuostatų kaip nurodyta žemiau.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2022-01-01 įsigalioja Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, kurie palengvina mažų perkančiųjų organizacijų pirkimų vykdymą: Perkančiosioms organizacijoms, kurių per einamuosius finansinius metus prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti sudaromų sutarčių bendra vertė neviršija 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), atliekant šiuos pirkimus, Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, išskyrus 17 str. (principai ir tikslai) ir 96 str. (dėl metinės ataskaitos teikimo), netaikomi.

Jeigu Jūsų perkančioji organizacija per metus sudaro sutarčių už bendrą sumą kuri mažesnė kaip 30 000 Eur be PVM, praktiškai nelieka beveik jokių reikalavimų viešųjų pirkimų vykdymui, tad liktų vadovautis savo įstaigos vidine tvarka.

Jums gali būti aktualus ir šis Tarnybos paskelbtas DUK: https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/4411571613714

Pagarbiai

Gintė Vingytė
Metodinės pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010