Renginių nėra.
Naujienos
03
02
2022
Viešųjų pirkimų naujovės
Jonavos VVG

Įstatymo pasikeitimus Viešųjų pirkimų tarnyba pristatė viešai vykdytų mokymų metu, vaizdo įrašą galima perklausyti čia https://www.youtube.com/watch?v=vQp8FelHRyM

Bene didžiausias pasikeitimas Viešųjų pirkimų įstatyme yra šis:
Perkančiosioms organizacijoms, kurių per einamuosius finansinius metus prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti sudaromų sutarčių bendra vertė neviršija 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), atliekant šiuos pirkimus, šio įstatymo reikalavimai, išskyrus šio įstatymo 17 ir 96 straipsnius, netaikomi.

Tai reiškia, kad įvairioms itin mažoms perkančiosioms organizacijoms, kurios per metus vykdo pirkimus ir sudaro sutarčių vos už kelis ar keliolika tūkstančių eurų (t.y. mažiau kaip 30 000 eur be PVM) praktiškai jokie įstatymo reikalavimai netaikomi, išskyrus 17 straipsnį (kuriame nustatomi bendri principai, kaip pvz. skaidrumas) ir 96 straipsnį (pagal kurį reikia pateikti metinę ataskaitą Atn-3), taigi tokioms organizacijoms nebūtų apie ką vesti mokymus – praktiškai jokie įstatymo reikalavimai joms netaikomi, o kiti įstatymo pakeitimai joms taip pat nebūtų aktualūs. 

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010