Renginių nėra.


Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) priėmė sprendimą dėl renginių pravedimo ir avanso negrąžinimo bei projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones, termino pratęsimo, kai numatyti renginiai nukeliami dėl Lietuvoje paskelbtos ekstremalios situacijos dėl korona viruso (COVID-19) infekcijos plitimo.

 

Dėl viruso infekcijos plitimo ir Lietuvoje paskelbto karantino šalyje uždraudus organizuoti viešus renginius, paramos gavėjai pagal KPP priemones priversti atšaukti suplanuotas veiklas – įvairius renginius bei mokymus. Šie paramos gavėjai turi galimybę teikti prašymus NMA dėl projektų įgyvendinimo mokėjimo prašymų pateikimo terminų pratęsimo, negrąžinant išmokėto avanso.

 

NMA, gavusi minėtus prašymus ir įvertinusi, kad paraiškoje numatyta veikla negali būti vykdoma dėl paskelbto karantino, įsipareigoja leisti pratęsti mokėjimo prašymų pateikimo terminus ir neprašyti grąžinti avanso, o projektams, kurių įgyvendinimo terminai baigiasi, taikyti išimtines aplinkybes ir pratęsti projektų įgyvendinimo terminus 12 mėn.

Daugiau informacijos rasite, paspaudę čia

 

 


DĖMESIO!!!!

 

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo ir  Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje  Jonavos r. sav. vietos veiklos grupės administracijos darbas yra organizuojamas nuotoliniu būdu iki karantino pabaigos. Konsultacijos teikiamos telefonais, nurodytais internetinėje svetainėje: www.jonavosvvg.lt

 

 

Patvirtinta ES projektų administravimo Laikinoji tvarka, kurią rasite paspaudę čia.

 

 

 

 

 

 

Naudingos nuorodos:

 

Parama kaimui

Kaimo tinklas

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Suteiktos paramos, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės

Nuorodos į ES teisės aktus