Renginių nėra.
41 kvietimas

 

Paraiškų priėmimas nutraukiamas dėl techninių ir procedūrinių klaidų.

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos 

 projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Jonavos rajono 

 savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2014 – 2020 m.

 strategija“ priemonę:


„Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“
(kodas LEADER-19.2-SAVA-6) EURI

 

Kvietimas

Paraiška

Verslo planas

Ekonominės veiklos, kuriai vykdyti ir plėtoti neskiriama parama

Vienos įmonės deklaracija

Smulkiojo ar vidutinio verslo statuso deklaracija

Finansavimo sąlygų aprašas

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010