Renginių nėra.
Turžėnų bendruomenės centras „Menų artelė“

Projektas "Bendruomenių sąskrydis „Mes galime“", Nr. JONA-LEADER-6B-S-6-2-2019

Tikslas – bendradarbiaujant tarp bendruomeninių organizacijų įtraukti socialinę atskirtį patiriančius asmenis į savanoriškas veiklas bei mažinti jų socialinę atskirtį ir stiprinti socialinį solidarumą.

Laukiamas rezultatas. Gyventojų poreikių analizė Turžėnų, Šveicarijos, Batėgalos bendruomenėse atskleidė, jog patys gyventojai kritiškai vertina ne tik savo dalyvavimą viešajame gyvenime, bet ir gebėjimą susitarti dėl pagrindinių bendruomeninių reikalų ir kartu spręsti vietos problemas, taip pat gebėjimą atjausti patiriančius socialinę atskirtį bendruomenės narius. Todėl buvo nuspręsta įgyvendinti projektą, skirtą mažinti Užusalių, Šveicarijos, Batėgalos seniūnijose socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę atskirtį ir stiprinti socialinį solidarumą bei jų įgūdžius. Įgyvendinant projektą bendruomenių atstovai susirinks į 2 sąskrydžius ir dikutuos apie socialinės atskirties, gyvenamosios  aplinkos kokybės problemas. Sąskrydžio 40 dalyvių dalyvaus baidarių žygiuose Jonava – Turžėnai. Žygio metu bus stiprinami bendravimo ir bendrų problemų sprendimo įgūdžiai.

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010