Renginių nėra.
Calls for applications

JONAVOS RAJONO INTEGRUOTA VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

"GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS JONAVOS RAJONO KAIMO VIETOVĖSE"

 

Foto (iš kairės): valdybos narys Petras Vyšniauskas, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LR žemės

ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas Vitas Lopinys, pirmininkas Raimundas Volbergas, 2009 11 11

Paramos sutarties pasirašymas, 2009 m. lapkričio 11 d.

Pasirašoma: PARAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAI ĮGYVENDINTI SUTARTIS PAGAL LIETUVOS KAIMO

PLĖTROS 2007 - 2013 METŲ PROGRAMOS KRYPTIES "LEADER METODO ĮGYVENDINIMAS" PRIEMONĘ "VIETOS

PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS", 2009 m. lapkričio 11 d., Nr. 4VP-KK-09-2-000021. 

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010