Renginių nėra.

PLANUOJAMI KVIETIMAI TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 2023 M.

Kvietimas Nr. 41

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal šias priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“
(kodas LEADER-19.2-SAVA-6) EURI 
(Kvietimas Nr. 41) Paraiškų priėmimas stabdomas dėl dokumentuose esančiu techninių, redakcinių klaidų.

Kvietimas Nr. 42

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal šias priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

Paraiškos priimamos nuo nuo 2023 m. vasario 1 d. 13.00 val. iki 2023 m. vasario 28 d. 13.00 val.   

Kvietimas Nr. 43

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal šias priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“
(kodas LEADER-19.2-SAVA-6) 

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. vasario 1 d. 13.00 val. iki 2023 m. vasario 28 d. 18.00 val.

Kvietimas Nr. 44

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal šias priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) (Kvietimas Nr. 44): Daugiau informacijos čia.

Kvietimas Nr. 45

Paraiškos priimamos nuo nuo 2023 m. rugpjūčio 8 d. 13.00 val. iki 2023 m. rugsėjo 8 d. 17.00 val.   

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal šias priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“
(kodas LEADER-19.2-SAVA-6) 
(Kvietimas Nr. 45): Daugiau informacijos čia.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. rugsėjo 8 d. 13.00 val. iki 2023 m. spalio 9 d. 18.00 val.  

Kvietimas Nr. 46

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal šias priemonę „Pridėtinės vertės didinimas perdirbant produkciją ir vykdant vietos produktų rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 (Kvietimas Nr. 46): Daugiau informacijos čia.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. rugsėjo 8 d. 13.00 val. iki 2023 m. spalio 9 d. 18.00 val. 

Kvietimas Nr. 47

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal šias priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“
(kodas LEADER-19.2-SAVA-6) EURI 
(Kvietimas Nr. 47): Daugiau informacijos čia.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. rugsėjo 8 d. 13.00 val. iki 2023 m. spalio 9 d. 18.00 val.  

Kvietimas Nr. 48

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal šias priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“
(kodas LEADER-19.2-SAVA-6) 
(Kvietimas Nr. 48): Daugiau informacijos čia.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. spalio 19 d. 13.00 val. iki 2023 m. lapkričio 20 d. 18.00 val.

Kvietimas Nr. 49 

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal šias priemonę „Pridėtinės vertės didinimas perdirbant produkciją ir vykdant vietos produktų rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 (Kvietimas Nr. 49): Daugiau informacijos čia.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. spalio 19 d. 13.00 val. iki 2023 m. lapkričio 20 d. 18.00 val. 

Kvietimas Nr. 50   

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal šias priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“
(kodas LEADER-19.2-SAVA-6) EURI 
(Kvietimas Nr. 50): Daugiau informacijos čia.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. lapkričio 4 d. 13.00 val. iki 2023 m. gruodžio 4 d. 18.00 val.  

Kvietimas Nr. 51   

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal šias priemonę „Pridėtinės vertės didinimas perdirbant produkciją ir vykdant vietos produktų rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 (Kvietimas Nr. 51): Daugiau informacijos čia.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. lapkričio 27 d. 13.00 val. iki 2023 m. gruodžio 27 d. 18.00 val. 

Kvietimas Nr. 52  

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal šias priemonę „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“
(kodas LEADER-19.2-SAVA-6) EURI 
(Kvietimas Nr. 52): Daugiau informacijos čia.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. gruodžio 14 d. 13.00 val. iki 2024 m. sausio 22 d. 18.00 val.  

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010