Renginių nėra.
8 kvietimas

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos 

 projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Jonavos rajono 

 savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2014 – 2020 m.

 strategija“ priemonę: „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“

(kodas LEADER-19.2-SAVA-6) 

 

 

    Kvietimas

    Paraiška (1 priedas)

    Finansavimo sąlygų aprašas

    2 priedas

    3 priedas

    4 priedas

    5 priedas

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010