Renginių nėra.
1 kvietimas

 

  Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos

   

   projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Jonavos rajono

   

   savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2014 – 2020 m.

   

   strategija“ priemonę: Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės

   

  organizavimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.

   

   

    Kvietimas

    Paraiška

    Finansavimo sąlygų aprašas

    Jungtinės veiklos sutartis

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010